Kommissionens forordning (EØF) nr. 1317/88 af 16. maj 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes