Kommissionens forordning (EØF) nr. 749/83 af 30. marts 1983 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand