EØF: Rådets afgørelse om oprettelse af en arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikring, garantier og finanskreditter