Europeiska unionens officiella tidning, CA 254, 14 oktober 2005