Asia C-105/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.10.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Komisia za zashtita na potrebitelite v. Evelina Kamenova (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 2005/29/EY — 2 artiklan b ja d alakohta — Direktiivi 2011/83/EU — 2 artiklan 2 alakohta — Käsitteet ”elinkeinonharjoittaja” ja ”kaupalliset menettelyt”)