AFTALE MELLEM DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG KONGERIGET NORGE OM ETABLERING AF ET SAMARBEJDE PAA UDDANNELSESOMRAADET SOM LED I GENNEMFOERELSEN AF COMETT II ( 1990-1994 )