Meddelelse fra Kommissionen om den mængde, der er til rådighed for delperioden maj 2011 inden for rammerne af visse kontingenter, som Den Europæiske Union har åbnet for produkter i rissektoren