Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1011 af 17. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)