Sag 7/79: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved afgørelse af 22. december 1978 fra Conseil d'Etat, tvistemålsafdelingen, i sagen Gallet mod landbrugsministeren