Kommissionens forordning (EØF) nr. 3195/87 af 21. oktober 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2940/87 og om forhøjelse til 130 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød foderhvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse