Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 319, 2015. gada 26. septembris