Kommissionens forordning (EØF) nr. 1622/85 af 14. juni 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes