Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/699 af 24. april 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret T304-40-bomuld (BCS-GHØØ4-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2015) 2782) (EØS-relevant tekst)