ETA:n sekakomitean päätös N:o 42/2018, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/59]