Skriftlig forespørgsel E-2624/10 af Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) til Kommissionen. Reform af den fælles fiskeripolitik — handelsaspekter og markedsorganisation