Kommissionens forordning (EØF) nr. 636/88 af 9. marts 1988 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det indre marked af 15 000 tons blød hvede fra det tyske interventionsorgan med henblik på forarbejdning til malt