Skriftlig forespørgsel P-5921/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) til Kommissionen. Lukning af modtagelsescentret for mindreårige flygtninge i Agiasos på Lesbos