Domstolens dom af 25. oktober 1983 i sag 107/82: Allgemeine Elektricitåts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG, Frankfurt am Main, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (Selektive distributionssystemer)