83/408/EØF: Kommissionens beslutning af 29. juli 1983 om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Italien i henhold til Rådets direktiv 72/159/EØF (Kun den italienske udgave er autentisk)