De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 250, 18. september 2002