Kommissionens forordning (EØF) nr. 1609/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes