Kommissionens forordning (EØF) nr. 3611/86 af 27. november 1986 om fastsættelse for december 1986 af afgiftsbeløbet i Spanien for produkter, der er underlagt kontrolordningen vedrørende priserne