Ανακοίνωση σχετικά με τη διοργάνωση γενικού διαγωνισμού (γραμματέων στενοδακτυ- λογράφων ολλανδικής γλώσσας)