Den Europæiske Centralbanks henstilling af 15. december 2020 om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/35 (ECB/2020/62) 2020/C 437/01