Sag C-386/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. september 2010 — Jhonny Briot mod Randstad Interim, Sodexho SA og Rådet for Den Europæiske Union (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles (Belgien)) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, andet afsnit — direktiv 2001/23/EF — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — ikke fornyelse af en vikars tidsbegrænsede arbejdskontrakt)