Kommissionens forordning (EØF) nr. 2762/81 af 24. september 1981 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug