ETA:n sekakomitean päätös N:o 160/2017, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/1048]