T-485/11. sz. ügy: 2011. szeptember 12-én benyújtott kereset — Akzo Nobel és Akcros Chemicals kontra Bizottság