Skriftlig forespørgsel E-9491/10 Burkhard Balz (PPE) til Kommissionen. Gennemførelse af Basel III i EU