Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 176, 16 ta' Ġunju 2011