Lieta C-348/19: Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 1. oktobra spriedums – Drex Technologies SA/Eiropas Savienības Padome (Apelācija – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku – Pasākumi, kas vērsti pret ietekmīgiem darījumu cilvēkiem, kuri veic uzņēmējdarbību Sīrijā – To personu saraksts, kam ir piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītājas nosaukuma iekļaušana – Prasība atcelt tiesību aktu)