Kommissionens forordning (EØF) nr. 2995/87 af 6. oktober 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug