Rådets forordning (EØF) nr. 1457/82 af 18. maj 1982 om fastsættelse af priserne inden for rissektoren for høståret 1982/83