Skriftlig forespørgsel E-5701/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) til Kommissionen. Forhøjelse af pensionsalderen til 70 år