Skriftlig forespørgsel E-8040/10 Oreste Rossi (EFD) til Rådet. Problemet med tab af biodiversitet fra jordbunden