Skriftlig forespørgsel E-004258/11 Martin Ehrenhauser (NI) til Kommissionen. Humanitær bistand fra EU: budgetpost 23 02 01, omkostninger i forbindelse med logistisk støtte og uddeling af nødforsyninger