Kommissionens forordning (EØF) nr. 2234/85 af 5. august 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug