Kommissionens beslutning af 3. november 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til jordforbedringsmidler (meddelt under nummer K(2006) 5369) (EØS-relevant tekst) (2006/799/EF)