Skriftlig forespørgsel E-4802/10 Corina Creţu (S&D) til Kommissionen. Beskyttelse af børn i modtagelsescentre og reintegration af ofre for menneskehandel