Kommissionens forordning (EØF) nr. 3295/85 af 26. november 1985 om suspension af anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2729/81 for så vidt angår betaling af restitutionerne for mælk og mejeriprodukter