Kommissionens forordning (EØF) nr. 3051/88 af 3. oktober 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes