FORSLAG TIL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) OM FASTSAETTELSE FOR 1990 AF VISSE FORANSTALTNINGER TIL BEVARELSE OG FORVALTNING AF FISKERESSOURCERNE, DER FINDER ANVENDELSE PAA FARTOEJER, SOM FOERER EN MEDLEMSSTATS FLAG, BORTSET FRA SPANSK OG PORTUGISISK FLAG, I DE FARVANDE, DER HENHOERER UNDER PORTUGALS HOEJHEDSOMRAADE ELLER JURISDIKTION