Kommissionens forordning (EØF) nr. 2589/83 af 15. september 1983 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter