Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2012 af 11. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager