Kommissionens forordning (EØF) nr. 2994/88 af 29. september 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 765/86, (EØF) nr. 2262/87 og (EØF) nr. 1383/88 for så vidt angår fristen for overtagelse eller afhentning af smør fra interventionslager, der er bestemt til udførsel