Oznámenie Komisie týkajúce sa dostupného množstva pre niektoré výrobky v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov na prvý polrok 2012 v rámci určitých kvót otvorených Úniou