Klausimas raštu E-010329/11 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisijai. Mokesčiai už studijas