Kommissionens forordning (EØF) nr. 1008/85 af 19. april 1985 om fastlæggelse af i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i april 1985 for oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes