Spørgsmål nr. 26 af CORNELISSEN (H-183/90) til Kommissionen: Tilbagebetaling af italiensk moms til momspligtige, der ikke er etableret i landet/8. momsdirektiv - 79/1072/EØF