Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9378 – Apax Partners/GNB) (Text av betydelse för EES.)